Какво включва мини-курс "Справедливи заплати"?


Основни принципи за създаване на работеща мотивационна схема за заплащане

Най-често срещаните и най-скъпоструващите грешки при определяне на заплащането.

Най-честите грешки при внедряване на добра мотивационна схема.

Колко реално ви струва един служител сега?

Представяне на авторски метод "4K" за създаване на работеща мотивционна схема за заплащане, която е справедлива и за бизнеса и за служителите.

Примерен план за внедряване във вашият бизнес.

Curriculum

  Въведение
Available in days
days after you enroll
  Ден 1 - Най-скъпоструващите грешки при внедряване на мотивационни схеми за заплащане
Available in days
days after you enroll
  Ден 2 - Колко реално ви струва един служител?
Available in days
days after you enroll
  Ден 3 - Авторски метод "4K" за мотивационна схема на заплащане, която работи
Available in days
days after you enroll
  БОНУС
Available in days
days after you enroll

Създател на курса: Неви Коева

Неви Коева е създател на методиката "4K" за създаване и внедряване на работеща мотивацияонна схема за заплащане.

Този авторски подход е създаден през 2019 година.

Вече се прилага в над 120 български бизнеса.

Само от началото на 2024 годиен за над 120 работни поизиции.


Методът гарантира:

  • привличане на подходящите за позицията кадри.
  • справедливо еузнаграждение на съществуващите кадри
  • създаване на желание за растеж и развитие в текущите кадри
  • мотивация за поемане на отговорности, обучение и израстване на служителите във вашия бизнес
  • справедливо заплащане и за служителите и за бизнеса.
  • възможност за увеличаване на заплащането


За производители

Практивно определяне на възнаграждения в сферата на производството

За търговски фирми


Стратегии за определяне на заплащане,което мотивира търговците ви и гарантира, задържане на най-добрите

За услуги


Справедливо заплащане на служителите ви, които качествено предоставят услугите ви на вашите клиенти